Spolehlivá firma

Historie společnosti GEOBET DS s.r.o.

mikropiloty, kotvy A injektáže

Společnost Geobet DS s.r.o. byla založena v roce 2012, i když je to tak mladá společnost, zkušenosti pracovníků sahají již do roku 1969, kdy Armabeton n. p., při závodu 01 Praha zřídil středisko zakládání a speciálních prací. 

Toto středisko provádělo v rámci Armabetonu veškeré práce zvláštního zakládání pro všechny ostatní závody HSV. 

Středisko bylo vybaveno drapákovými i rotačními soupravami na vrtání pilot od 600 do 1300 mm. Byly používány soupravy Hy-mac, Poclain, Atlas Copco a Würth. Středisko zajišťovalo práce po celém území tehdejší ČSR. Jednalo se zejména o práce pro elektrárny, objekty těžkého průmyslu i občanské výstavby.Příklady: Elektrárna Tušimice, el. Tisová, Prunéřov, Mochovce, obkladačky Horní Bříza, založení a otevření stavební jámy pro reaktorovou halu v Plzni, pivovar Plzeň, banka a soud Semily, statické zajištění vyšehradské skály, Sokrat Sokolov a řada dalších objektů. 

Současně středisko provádělo statické zajištění některých českých hradů a zámku, jako např.Kunětická hora, Rychnov nad Kněžnou, Přimda, Horšovský Týn a jiné. Po roce 1989, po rozpadu Armabetonu, vznikla forma Geobet s. r. o., která pokračovala v těchto pracích. Byly to kupříkladu tenisové kurty na mostovce v Průhonicích, tiskárna cenin Praha, statické zajištění komunikací Chotkovy sady, Švédská ulice, sport Tachov, opravna autobusů České Budějovice, letiště Planá, podzemní garáže Karlovy Vary a řada dalších. 

V roce 2001 došlo k rozdělení firmy Geobet s. r. o. a Geobet plus s.r.o., přičemž hlavní činností Geobetu plus byly mikropiloty, kotvy a injektáže. Byly provedeny, mimo jiných, tyto akce: rozvodna VVN Týnec nad Labem, sloupy VVN pro ČEZ, PRE, Elektrotrans, založení přenosových stanic T-Mobile, O2, TOS Rumburk, železniční stanice Mariánské Lázně a mnoho dalších. 

V roce 2007 převzal firmu Geobet plus jiný partner, který se rozhodl práce omezit a odprodat strojní zařízení nové firmě Geodet DS s.r.o., která provádí veškeré práce zvláštního zakládání, tj. mikropiloty, kotvy, injektáže a v kooperaci se sesterskou firmou velkoprofilové piloty profil 600, 900, 1200, 1500. 

Tzn. že vlastními silami provádíme mikropiloty o průměru vrtů 160 a 200 mm, z trubek profil 89/8, 89/10, 108/16, kotvy tyčové od 24 mm do 36 mm, lanové kotvy do délky 15 běžných metrů, předepnutí zajišťuje v plném rozsahu koncesovaná soukromá firma. 

Při akcích s vazbou na větší zemní práce a s případnými technologickými přestávkami (více etáží kotev) spolupracujeme s firmou provádějící zemní práce.
Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku, poskytneme informace a odpovědi na vaše dotazy. V případě Vašeho požadavku zajistíme projektovou dokumentaci od specializované firmy.

Novinky

Otevření stavební jámy
19.03.2014

Otevření stavební jámy v Plzeňském pivovaru. 

Pracovní plošina
19.03.2013

Pracovní plošina na pilotech v řece pod Vyšehradskou skálou.