Spolehlivá firma

ČINNOSTI FIRMY

Hlavní činnosti firmy

 • mikropiloty
 • jádrové vrtání
 • práce UNC

Zakládání staveb

 • vrtané velkoprofilové piloty

Zajištění výkopů a stavebních jam

 • záporové a mikrozáporové pažení
 • mikropilotové a pilotové stěny
 • injektované horninové kotvy lanové a tyčové
 • injektované horninové kotvy dočasné i travalé
 • zemní hřebíky a skalní svorníky
 • torkrety a stříkané betony

Zajišťování a sanace svahů

 • hřebíkování
 • torkrety a stříkané betony kotvené i nekotvené
 • odvodňovací vrty

Sanace stavebních objektů

 • mikropiloty v těžce přístupných prostorách
 • injektáže těsnící i výpňové

Novinky

Otevření stavební jámy
19.03.2014

Otevření stavební jámy v Plzeňském pivovaru. 

Pracovní plošina
19.03.2013

Pracovní plošina na pilotech v řece pod Vyšehradskou skálou.