Spolehlivá firma

ČINNOSTI FIRMY

Hlavní činnosti firmy

● mikropiloty
● jádrové vrtání
● práce UNC

Zakládání staveb

● vrtané velkoprofilové piloty

Zajištění výkopů a stavebních jam

● záporové a mikrozáporové pažení
● mikropilotové a pilotové stěny
● injektované horninové kotvy lanové a tyčové
● injektované horninové kotvy dočasné i travalé
● zemní hřebíky a skalní svorníky
● torkrety a stříkané betony

Zajišťování a sanace svahů

● hřebíkování
● torkrety a stříkané betony kotvené i nekotvené
●odvodňovací vrty

Sanace stavebních objektů

● mikropiloty v těžce přístupných prostorách
● injektáže těsnící i výpňové

Novinky

Otevření stavební jámy
19.03.2014

Otevření stavební jámy v Plzeňském pivovaru. 

Pracovní plošina
19.03.2013

Pracovní plošina na pilotech v řece pod Vyšehradskou skálou.

archiv novinek